Hợp tác doanh nghiệp – Hợp tác quốc tế

TẬP ĐOÀN KONE, PHẦN LAN

TRUNG TÂM
ĐÀO TẠO KONE

Xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

         LĨNH VỰC
         THANG MÁY
         THANG CUỐN

        LĨNH VỰC
        ĐIỆN DÂN DỤNG
        ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
         NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

TẬP ĐOÀN SCHNEIDER ELECTRIC, PHÁP

PHÒNG THỰC HÀNH
THỢ ĐIỆN XANH

Sinh viên được thực hành trên các thiết bị tiên tiến nhất

TẬP ĐOÀN LESAFFRE, PHÁP

TRUNG TÂM
ĐÀO TẠO NGHỀ BÁNH

Xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

          LĨNH VỰC
          KỸ THUẬT LÀM BÁNH
         

        KỸ NĂNG SỐ
        DÀNH CHO SINH VIÊN


TỔ CHỨC QUỸ DAIRU, THỤY SĨ

QUỸ MÁY TÍNH
BANK OF LAPTOP

Sinh viên năm 2 có hoàn cảnh khó khăn