Liên kết đào tạo – Hợp tác quốc tế

VƯƠN TẦM THẾ GIỚI, LÀM CHỦ TƯƠNG LAI

CHƯƠNG TRÌNH
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

COLLEGE
CITY OF GLASGOW
UNITED KINGDOM

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TIẾNG ANH

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH